Per Abrahamsen amplifiers in Michael Jackson's productions

Insight Electronics # 1•2010

The true story

Quite a few people have heard a few stories regarding the use of amplifiers designed by Per Abrahamsen, and used in conjunction with the recording of Michael Jackson’s music – here you all will get the story from someone a little more central to the process, so to speak.


Michael Jackson
This was during the late part of summer 1991. Nils Bjarne Kvam
(on of the more central producers within Norwegian rock and pop music – just ask Øystein Greni of Big Bang, Eldar Vågan of Vazelina and many others within the Norwegian music scene. He had just stepped into the shower when he was caught into something that he himself described as “a shining.” He knew one person who was about to travel to the US for a professional audio convent that knew Bruce Swedien, the preferred sound engineer for artist like Quincy Jones and Michael Jackson to have that being said up front. He knew that Per Abrahamsen at that point had already had his new Electrocompaniet 250 amplifier out on the market for a short time, and it had been met with rave reviews. What if someone could bring that amplifier into the studio for Bruce Swedien to try out?

A telephone and some Teflon
The Norwegian Sherpa was contacted, and could confirm that is Per could come up with an amplifier it would be no problem bringing it over to Bruce Swedien. The next phone was to the then chief of sales and marketing at Electrocompaniet, and the wholde thing was almost ended there and then when that person did not see it as very interesting at all – Per was abroad that day. When contact was established with Per the very next day the answer was nothing else but – of course! The amplifier war readied, packed and brought with over to the US in September of 1991. When in Los Angeles the amplifier was brought to Larrabee Studios on Lanksershim Boulevard in Studio City and given to Bruce Swedien. He was at that time busy working on the last mixes for the then upcoming “Dangerous” album by Michael Jackson, and even if the amplifiers knocked him over totally on the first listening he choose not to apply them to this album since it would mean that would have had to do the whole mix once more – that was how dramatic the change was compared to the amps that he was used to use in the studio up till that time. He said that he would indeed like to meet the people behind the product, and that it probably would be appropriate to do it while he was in his grandparents Sweden for Christmas that year. It was arranged for him to come to lecture at the Norwegian School of Sound Engineering in January 1992, Robert Jørgensen (who then owned that school) had wanted for that to happen for a long time. After that the connection was solidly sealed in every which way, and Bruce Swedien was very clear on the fact that he would use Per Abrahamsen’s amplifiers next time around.

Home studio of Bruce Swedia in Ocala, Flordia, with a mixer which is identical to that Michael Jackson's "Thriller" was mixed on.
Bruce Swedia in the company of Herbie Hanock where they're behind the mixer in one of the rooms in the Record Plant in Los Angeles with the score to one of the pieces on Herbie Hancock's "Gerschwin's World" - in this case it was the excerpt from Ravel's Piano Concerto. Electrocompaniet was credited on that album too, complete with the names of Per Abrahamsen, Trond Braaten and Nils Bjarni Kvam.


Trond Braaten with BruceSwedien in his studio at home in Ocala, Florida, photo Bea Anderson Swedien

And that he also did. The first project was an album he did together with Sergio Mendez, recorded in Brasil, but is was when he entered the studio with Michael Jackson in January 1995 that things really started to happen. The very first Friday that year Bruce Swedien called Norway, and his local Sherpa, wondering whether there would be a possibility to fly in a couple of amplifiers of the 250 model for the work he was going to do with Michael on his next album. Per did not take long to respond to that request. He was contacted the very same evening, and in a little less than a week two amplifiers was shipped on towards Los Angeles and Record One studios on Ventura Boulevard in Studio City. What happened then was that these amplifiers was not immediately put to use, because when the recording was about to start up that area was hit by a major earthquake (centered in Northridge just a few miles away in San Fernando Valley), an earthquake that put most things to an halt in San Fernando Valley. The whole project was moved out of Los Angeles and into New York City and The Hit Factory, where the first few months were spent before the whole project again was moved out to Los Angeles. In the early part of summer 1996 the “HIStory” album was released, complete with a thank you to Electrocompaniet (with logo!) and those persons that had been instrumental in setting this up at the Norwegian end. These were Per Abrahamsen, Nils Bjarne Kvam and Trond Braaten. Boost
This was a connection that also worked for Electrocompaniet, and it worked a little too good for their own liking because they were not set up to handle the increased demand for their products that this of course led to. But for the position of the brand as well as the products it was worth a lot, and that demand did not ease as Bruce Swedien continued to credit the firm on the next projects that he did as well – things like Herbie Hancock’s “Gershwin’s World” and Michael Jackson’s “Invincible.” The amplifiers was also used on an album with Jennifer Lopez, and credit was also given on the Special Editions of “Off The Wall,” “Thriller,” “Bad” and “Dangerous” – so some bonus was gotten out of all this for sure.

Abrahamsens forsterkere i Michael Jacksons produksjoner

Insight Electronics # 1•2010

Den sanne historien

At mange nok har hørt noen historier om bruken av Per Abrahamsens forsterkere i forbindelse med Michael Jackson og hans musikk – her skal dere få hele denne historien fra dens noe mer sentrale kjerne for å si det slik.


Michael Jackson
Dette var på sensommeren 1991, Nils Bjarne Kvam (en av de mer sentrale produsentene innenfor norsk rock og populærmusikk opp gjennom tidene – bare spør Øystein Greni i Big Bang, Eldar Vågan eller Eigil Berg) hadde akkurat tatt skrittet inn i dusjen i det han ble unnfanget av noe han sjøl beskriver som en ”shining.” Han visste at en person han kjente godt skulle over til USA ganske snart, og at vedkommende kjente Bruce Swedien, lydteknikeren til Quincy Jones og Michael Jackson for å ta det enkle med en gang. Han visste også at Per Abrahamsen nå hadde hatt sin nye Electrocompaniet 250 ute på markedet en liten stund, og hadde blitt møtt med begeistring. Hva om noen kunne bringe den forsterkeren til Bruce i studio?

En telefon og noe teflon
Sherpaen ble kontaktet, og kunne bekrefte at dersom Per kom opp med en forsterker ville det ikke være noe problem å bringe den over til Bruce. Den neste telefonen gikk til den daværende salgssjefen ved Electrocompaniet, og det hele holdt på å bli droppet der og da siden den personen ikke så det som interessant i det hele tatt – Per var utenlands akkurat den dagen. Når det så ble opprettet med kontakt direkte med Per den neste dagen ble det ikke sagt noe annet enn sjølsagt. Forsterkeren ble pakket og ble med over til USA i september 1991. Vel framme i Los Angeles ble forsterkeren kjørt fram til og overlevert Bruce i Larrabee Studios på Lankershim Boulevard i Studio City. Han var da opptatt med de siste miksene i forbindelse med Michael Jacksons ”Dangerous” album, og sjøl om forsterkeren slo han overende umiddelbart valgte han å styre unna bruken av den på det albumet da, for hadde han begynt å bruke den med en gang måtte han gjort alle miksene om igjen sjølsagt – så dramatisk var forskjellen i forhold til det han var vant med å bruke. Han ga dog uttrykk for at han mer enn gjerne ville treffe de som hadde konstruert og bygd forsterkeren, noe som raskt ble organisert via en telefon til Robert Jørgensen, så på det tidspunktet var eier av og sjef for Norsk Lydskole. Han hadde lenge hatt et ønske om å bringe Bruce Swedien inn som foreleser på skolen. Og i januar 1992 skjedde det. Etter det var kontakten på alle mulige måter forseilet, og Bruce Swedien var veldig klar på at han kom til å ta i bruk forsterkerne til Per Abrahamsen ved neste anledning.

Trond Braaten sammen med BruceSwedien i hans studio hjemme i Ocala, Florida, foto Bea Anderson Swedien
Bruce Swedien i selskap med Herbie Hanock hvor de sitter bak mikseren i et av rommene i Record Plant i Los Angeles med partituret til et av stykkene på Herbie Hancocks ”Gerschwin’s World” - i dette tilfellet var det utdraget fra Ravels pianokonsert. Electrocompaniet ble jo kreditert på det albumet også, komplet med navnene til Per Abrahamsen, Trond Braaten og Nils Bjarne Kvam.


Hjemmestudioet til Bruce Swedien i Ocala, Flordia, med en mikser som er identisk med den som Michael Jacksons ”Thriller” ble mikset på.

Det gjorde han da også, og det første prosjektet var et album sammen med Sergio Mendez, spilt inn i Brasil, men det var når han gikk inn i studio med Michael Jackson i januar 1995 at ting virkelig begynte å skje. Den første fredagen i det året ringte Bruce Swedien til Norge, og hans lokale sherpa der, og lurte på om det ville være mulig å få fløyet inn to forsterkere til av 250 modellen for arbeidet med Michaels neste album. Per Abrahamsen var sjølsagt ikke sein til å svare på den invitten. Han ble ringt opp den samme kvelden, og en drøy uke etterpå gikk to forsterkere av gårde i retning av Record One på Ventura Boulevard i Los Angeles. Nå ble ikke disse umiddelbart tatt i bruk, for den dagen de skulle i gang med innspillingene rammet et større jordskjelv Northridgeområdet i det området, og det var et skjelv som stoppet opp det meste i store deler av San Fernando Valley. Hele prosjektet ble flyttet ut av Los Angeles og over til Hit Factory i New York City, hvor de første månedene ble tilbrakt før man igjen snudde nesa i retning Los Angeles og studioene i det området. Og sommeren 1996 ble ”HIStory” sluppet – komplett med takk til Electrocompaniet (medlogo) og de personene som hadde vært involvert i det hele fra norsk side. Personene var Per Abrahamsen, Nils Bjarne Kvam og Trond Braaten.


Boost

En slik kobling virket da også for Electrocompaniet, og det virket langt på vei litt for godt siden man i liten grad var klar for å ta den økte etterspørselen som dette naturlig nok ga. Men for å posisjonere varemerket og produktene var det jo gull verdt, og det stoppet jo ikke med det da Bruce Swedien valgte å fortsette å gi kreditt også på de neste albumene han hadde i arbeid – ting som Herbie Hancocks ”Gershwin’s World” og Michael Jacksons ”Invincible.” Forsterkerne ble også brukt på et album med Jennifer Lopez, og også spesialutgavene av ”Off The Wall,” ”Thriller” og ”Bad” – så litt bonus fikk man jo ut av det hele. For Bruce Swedien har forsterkerne vært viktige, noe han har understreket ved alle anledninger hvor han har vært i stand til å snakke om det. Det er det også behørig nevnt i bøkene hans, både i ”Make Mine Music,” som er en biografi og boka om arbeidet hans sammen med Michael Jackson ”In The Studio With Michael Jackson.”
Etter at Electrocompaniet gikk konkurs har det ikke vært noen aktiv kontakt i forhold til Bruce fra norsk side når det gjelder forsterkere – Per Abrahamsen er den eneste som virkelig har vært villig til å gå den nødvendige distansen i forhold til Bruce så langt. Kan hende vil det svare seg for hans del også i framtida, for de erfaringene dette har gitt han skal man ikke spøke av!